Информации за индустријата

  • Where to use plastic parts
    Време на објавување: 10-16-2020

    Пластичните делови се изработуваат преку обликување на мувла со други методи на обработка, од кои големината и функцијата ги исполнуваат барањата на дизајнерите. Повеќе од 80% од пластичните делови се обликуваат со вбризгување, што е главниот начин да се добијат прецизни пластични делови. Инјектирајте ...Прочитај повеќе »

  • 10 types of plastic resin and application
    Време на објавување: 10-16-2020

    За да успееме во дизајнот и производството на пластични производи, мора да ги разбереме видовите и употребата на пластика. Пластиката е еден вид високомолекуларно соединение (макролекули) кое се полимеризира со додавање на полимеризација или реакција на поликондензација со мономер како суровина. Постојат многу роднини ...Прочитај повеќе »